top of page
Připravenost zdravotnických zařízení na klinické studie COVID-19

Jednou ze zásadních součástí VVI CZECRIN je tzv. CZECRIN NATIONAL CTUs NETWORK, kterou tvoří zástupci oddělení klinických studií jednotlivých zdravotnických zařízení. V této síti byl zmapován zájem zdravotnických zařízení o zapojení se do klinických studií se zaměřením na léčbu pacientů s COVID-19. Níže uvedená tabulka ukazuje aktuální stav jednotlivých pracovišť v souvislosti s klinickými studiemi. Více o studiích zaměřených na COVID-19 najdete zde.

Účast zdravotnických zařízení na klinických studiích

*S ohledem na zaměření zdravotnického zařízení, kde se pacienti s COVID-19 nevyskytují.

Aktualizováno: 26. 2. 2021

bottom of page