ECRIN-ERIC vytvořil na konci března skupinu Task Force COVID-19

31.3.2020 ECRIN-ERIC vytvořil společně se svými národními partnery pracovní skupinu COVID-19, která pracuje na zrychleném postupu pro přístup a poskytování služeb v oblasti klinických studií onemocnění COVID-19 s následující prioritami:

 

  • Systematické vyhledávání vědecké literatury a informací týkajících se klinických hodnocení COVID-19

  • Vytvoření úložiště metadat pro studie COVID-19 se zpřístupněním anonymizovaných dat z nekomerčních klinických studií

  • Zajištění připravenosti svých partnerů pro koordinaci klinických studií s COVID-19 na národní úrovni

  • Rozvíjení spolupráce s národními a celoevropskými sítěmi pro infekční onemocnění a intenzivní péči

  • mezinárodní spolupráce na úrovni kooperace s WHO ,CRIGH a dalšími iniciativami.

Pro bližší informace kontaktujte prosím výzkumnou infrastrukturu CZECRIN, e-mail info@czecrin.cz

 

V případě zájmu můžete navštívit přímo stránky ECRIN.