top of page

TIGER

Celý název:

Optimalizace léčby pacientů s nově diagnostikovanou Ph/BCR-ABL pozitivní chronickou myeloidní leukémií (CML) v chronické fázi srovnávající nilotinib versus nilonitib a interferon alfa v indukční léčbě a nilotinib versus interferon alfa v udržovací terapii

Terapeutické zaměření:

Onkologie

Fáze:

III

Zapojené nemocnice v ČR:

FN Brno

Status:

Probíhající

Zadavatel:

Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo

EudraCT:

2010-024262-22

Zapojené země:

Česká republika, Německo

Webové stránky:
bottom of page