top of page

STOPRHEA

Celý název:

Prospektivní studie zkoumající účinnost lanreotidu na snížení průjmu vyvolaného chemoterapií u pacientů s kolorektálním karcinomem

Terapeutické zaměření:

Onkologie

Fáze:

III

Zapojené nemocnice v ČR:

MOÚ Brno

Status:

Ukončeno

Zadavatel:

Masarykův onkologický ústav, Česká republika

EudraCT:

2014-004473-16

Zapojené země:

Česká republika

Webové stránky:
bottom of page