top of page

SIOP PNET5 MB

Celý název:

Mezinárodní prospektivní studie u dětí starších 3 let s onemocněním meduloblastomem standardního rizika s příznivým (SIOP PNET 5 MB – LR) nebo „obvyklým“ (SIOP PNET 5 MB – SR) biologickým profilem

Terapeutické zaměření:

Onkologie, Pediatrie

Fáze:

II/III

Zapojené nemocnice v ČR:

FN Brno, FN Motol Praha

Status:

Probíhající

Zadavatel:

University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Německo

EudraCT:

2011-004868-30

Zapojené země:

Česká republika, Německo, Belgie, Itálie, Finsko, Finsko, Švédsko, Španělsko, Rakousko, Velká Británie

Webové stránky:
bottom of page