top of page

SECURE

Celý název:

Secondary prevention of cardiovascular disease in the elderly (SECURE): a prospective randomized clinical trial comparing a polypill versus standard of care treatment strategies in post MI elderly patients

Terapeutické zaměření:

Kardiologie

Fáze:

III

Zapojené nemocnice v ČR:

VFN Praha, Nemocnice na Homolce, FN Královské Vinohrady, FN Olomouc, Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Slaný, Nemocnice Jihlava

Status:

Ukončeno

Zadavatel:

Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC), Španělsko

EudraCT:

2015-002868-17

Zapojené země:

Česká republika, Německo, Španělsko, Maďarsko

Webové stránky:
bottom of page