top of page

ReNETA

Celý název:

Recurent neuroblastoma and Ewing‘s sarcoma: treosulphan-based high-dose chemotherapy with autologous PBSC support

Terapeutické zaměření:

Onkologie, Pediatrie

Fáze:

II

Zapojené nemocnice v ČR:

FN Brno, FN Motol Praha

Status:

Probíhající

Zadavatel:

Masarykova Univerzita, Česká republika

EudraCT:

2015-002584-41

Zapojené země:

Česká republika, Maďarsko

Webové stránky:
bottom of page