top of page

Rasmir

Celý název:

Rational Anti-EGFR therapy Selection for the first-line treatment of patients with metastatic KRAS/NRAS wild type colorectal cancer based on the use of molecular predictor miR-31-5p

Terapeutické zaměření:

Onkologie

Fáze:

II

Zapojené nemocnice v ČR:

MOÚ, FN Brno, FN Ostrava, FN Královské Vinohrady, VFN Praha, FN Motol Praha, Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Jihlava, FN Plzeň, Krajská nemocnice T.Bati, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Status:

Probíhající

Zadavatel:

Masarykův onkologický ústav, Česká republika

EudraCT:

2018-001210-15

Zapojené země:

Česká republika

Webové stránky:
bottom of page