top of page

RIMINI

Celý název:

Tacrolimus after rATG and infliximab induction immunosupression

Terapeutické zaměření:

Transplantologie

Fáze:

II

Zapojené nemocnice v ČR:

IKEM Praha

Status:

Probíhající

Zadavatel:

Charité - Universitätsmedizin Berlin, Německo

EudraCT:

2015-005346-58

Zapojené země:

Česká republika, Německo, Španělsko

Webové stránky:
bottom of page