top of page

RCC-DC-2011

Celý název:

Léčba metastázujícího renálního karcinomu s využitím dendritických buněk produkujících interleukin-12

Terapeutické zaměření:

Onkologie

Fáze:

II

Zapojené nemocnice v ČR:

FN Brno, FNUSA Brno

Status:

Ukončeno

Zadavatel:

Masarykova Univerzita, Česká republika

EudraCT:

2011-004391-11

Zapojené země:

Česká republika

Webové stránky:
bottom of page