top of page

Proof

Celý název:

Penumbral rescue by normobaric O=O administration in patients with ischemic stroke and target mismatch profile: a phase II proof-of-concept trial

Terapeutické zaměření:

Neurologie

Fáze:

II

Zapojené nemocnice v ČR:

FNUSA Brno

Status:

Probíhající

Zadavatel:

Eberhard-Karls University Tübingen, Německo

EudraCT:

2017-001355-31

Zapojené země:

Česká republika, Německo, Belgie, Francie, Španělsko, Finsko, Švédsko, Švýcarsko

Webové stránky:
bottom of page