top of page

MUV-MEMMAT-01

Celý název:

Metronomická a cílená antiangiogenní terapie pro děti s recidivujícím/progredujícím meduloblastomem

Terapeutické zaměření:

Onkologie, Pediatrie

Fáze:

II

Zapojené nemocnice v ČR:

FN Brno, FN Motol Praha

Status:

Probíhající

Zadavatel:

Medical University of Vienna, Rakousko

EudraCT:

2010-023691-33

Zapojené země:

Česká republika, Rakousko, Švédsko, Dánsko

Webové stránky:
bottom of page