top of page

KDO_DC1311

Celý název:

Kombinovaná protinádorová terapie s ex vivo manipulovanými dendritickými buňkami produkujícími interleukin-12 u dětských a adolescentních pacientů s progredujícími, relabujícími nebo primárně metastatickými malignitami vysokého rizika

Terapeutické zaměření:

Onkologie, Pediatrie

Fáze:

I/II

Zapojené nemocnice v ČR:

FN Brno

Status:

Probíhající

Zadavatel:

Masarykova Univerzita, Česká republika

EudraCT:

2014-003388-39

Zapojené země:

Česká republika

Webové stránky:
bottom of page