top of page

HALF

Celý název:

Prospektivní klinická studie fáze II hodnotící v celonárodním měřítku efektivitu a bezpečnost vysazování inhibitorů tyrozinkinázy po předchozí dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v hluboké molekulární remisi

Terapeutické zaměření:

Onkologie

Fáze:

II

Zapojené nemocnice v ČR:

FN Brno, FN Královské Vinohrady, ÚHKT Praha, FN Plzeň, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Ostrava

Status:

Probíhající

Zadavatel:

Masarykova Univerzita, Česká republika

EudraCT:

2019-003221-16

Zapojené země:

Česká republika

Webové stránky:
bottom of page