top of page

GlioArt

Celý název:

Prospektivní randomizovaná analýza recidiv glioblastomů (patterns of failure) a závislost na taktice adjuvantní radioterapie

Terapeutické zaměření:

Onkologie

Fáze:

NA

Zapojené nemocnice v ČR:

MOÚ Brno

Status:

Probíhající

Zadavatel:

Masarykův onkologický ústav, Česká republika

EudraCT:

NA

Zapojené země:

Česká republika

Webové stránky:
bottom of page