top of page

GabaNeuBol

Celý název:

Vliv preemptivního podávání gabapentinu na vznik a rozvoj chronické neuropatické bolesti u pacientů po míšním traumatu

Terapeutické zaměření:

Neurologie

Fáze:

III

Zapojené nemocnice v ČR:

FN Brno

Status:

Ukončeno

Zadavatel:

Masarykova univerzita, Česká republika

EudraCT:

2016-002177-35

Zapojené země:

Česká republika

Webové stránky:
bottom of page