top of page

Fluorocholin

Celý název:

Diagnostická proveditelnost a morfologicko-funkční korelace vyšetření PET při použití Fluorocholinu inj. u pacientů s karcinomem prostaty

Terapeutické zaměření:

Onkologie

Fáze:

II/III

Zapojené nemocnice v ČR:

MOÚ Brno

Status:

Ukončeno

Zadavatel:

Masarykův onkologický ústav, Česká republika

EudraCT:

2014-005345-50

Zapojené země:

Česká republika

Webové stránky:
bottom of page