top of page

Fair Park II

Celý název:

Conservative iron chelation as a disease-modifying strategy in Parkinson’s disease

Terapeutické zaměření:

Neurologie

Fáze:

II

Zapojené nemocnice v ČR:

VFN Praha

Status:

Probíhající

Zadavatel:

Université de Lille, Francie

EudraCT:

2015-003679-31

Zapojené země:

Česká republika, Rakousko, Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko

Webové stránky:
bottom of page