top of page

FDG PET

Celý název:

Sekvenční FDG-PET a miRNA jako biomarker změny strategie předoperační léčby u lokálně pokročilého adenokarcinomu gastroesofageální junkce a žaludku

Terapeutické zaměření:

Onkologie

Fáze:

II

Zapojené nemocnice v ČR:

MOÚ Brno, FN Olomouc, VFN Praha

Status:

Probíhající

Zadavatel:

Masarykův onkologický ústav, Česká republika

EudraCT:

2017-001264-38

Zapojené země:

Česká republika

Webové stránky:
bottom of page