top of page

DaunoDouble

Celý název:

Randomized comparison between two dose levels of daunorubicin and between one versus two cycles of induction therapy for adult patients with acute myeloid leukemia ≤ 60 years

Terapeutické zaměření:

Onkologie

Fáze:

III

Zapojené nemocnice v ČR:

FN Brno, ÚHKT Praha, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Královské Vinohrady

Status:

Probíhající

Zadavatel:

Technische Universität Dresden, Německo

EudraCT:

2013-003191-12

Zapojené země:

Česká republika, Německo

Webové stránky:
bottom of page