top of page
Připravenost zdravotnických zařízení na klinické studie COVID-19

Jednou ze zásadních součástí VVI CZECRIN je tzv. CZECRIN NATIONAL CTUs NETWORK, kterou tvoří zástupci oddělení klinických studií jednotlivých zdravotnických zařízení. V této síti byl zmapován zájem zdravotnických zařízení o zapojení se do klinických studií se zaměřením na léčbu pacientů s COVID-19. Níže uvedená tabulka ukazuje aktuální stav jednotlivých pracovišť v souvislosti s klinickými studiemi. Více o studiích zaměřených na COVID-19 najdete zde.

Zdravotnické zařízení
Pacienti s COVID-19
Zájem o zapojení do studie Solidarity
Zájem o zapojení do studie CZECRIN COVID-19 (AZM+HCH)
Účast na studii AZIQUINE-ICU-25032020
Účast na studii EFC16858
Účast v mezinárodním registru ISARIC-COVID-19eCRF
FN Brno
ANO
NE
ANO
NE
NE
ANO
FNUSA
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
FN HK
ANO
NE
NE
NE
NE
ANO
FN Ostrava
ANO
NE
ANO
NE
ANO
ANO
VFN
ANO
NE
Posuzováno
ANO
ANO
ANO
FN KV
ANO
ANO
Posuzováno
ANO
ANO
ANO
FN Motol
ANO
NE
NE
ANO
NE
ANO
Thomayerova nemocnice
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
FN Plzeň
ANO
NE
Posuzováno
ANO
NE
ANO
NÚDZ
NE*
NE*
NE*
NE*
NE*
NE*
MOÚ
NE*
NE*
NE*
NE*
NE*
NE*

*S ohledem na zaměření zdravotnického zařízení, kde se pacienti s COVID-19 nevyskytují.

Aktualizováno: 17.4.2020

bottom of page