top of page
Zajímavé stránky:

WHO COVID-19

Databáze vědeckých publikací, ve které lze vyhledávat dle klíčových slov.

Anticovid:

Mapa registrovaných klinických studií, obsahuje grafy a statistiky.

COVID-19 Clinical Trial Tracker:

Publikace roztřízené dle vědecké oblasti, vizuálně znázorněné.

Elektronická univerzita EUNI:

Český e-learningový projekt, ve kterém jsou zveřejňovány relevantní informace a doporučení týkající se COVID-19

Další zajímavosti

FDA povolila v Johns Hopkins nemocnici provedení klinické studie testující podání konvalescentní plazmy kriticky nemocným pacientům s COVID-19.

Světová zdravotnická organizace oznámila, že plánuje spustit novou celosvětovou studii SOLIDARITY II, která má za cíl odhalit skutečný rozsah infekce COVID-19. Mimo jiné by měla pomoci v rozhodování, jak dlouho by měla dočasná a karanténní opatření trvat.

Farmaceutická firma Roche oznámila zařazení prvního pacienta do klinické studie testující použití monoklonální protilátky tocilizumab pro pacienty se závažným průběhem COVID-19.

Světová zdravotnická organizace spustila mezinárodní klinickou studii s názvem SOLIDARITY. Studie má 4 ramena: remdesivir, lopinavir/ritonavir, hydroxychlorochin či chlorochin, lopinavir/ritonavir + interferon β.

Francouzský institut INSERM spustil mezinárodní klinickou studii s názvem DISCOVERY. Studie má 5 ramen: standardní péče, remdesivir, lopinavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir + interferon β, hydroxychlorochin či chlorochin:

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA důrazně doporučuje, aby byl klinický výzkum zaměřený na COVID-19 celoevropsky koordinován - doporučuje výzkumníkům, aby generovali kontrolované randomizované studie, které poskytnou dostatečně robustní data vedoucí k rychlým registracím daného léčiva a poskytnou klinikům  nejlepší léčebné režimy pro COVID-19. 

EMA upozorňuje: přestože chlorochin a hydroxychlorochin jsou nyní středem pozornosti ve smyslu účinnosti proti novému koronaviru, je důležité, aby jej pacienti i lékaři používali pouze v  klinických studií nebo ve státem stanovených podmínkách naléhavého použití pro léčbu COVID-19. V současnosti probíhají velké klinické studie, které sbírají data, jež mají při léčbě COVID-19 stanovit jejich účinnost a bezpečnost. Výsledky těchto studií, které regulačním orgánům poskytnou spolehlivá data, EMA velmi vítá. Na jejich základě bude moci vydat nové pokyny zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

bottom of page