top of page

Registr akademických klinických studií
se zapojením CZECRIN

Název
Celý název
Terap. zaměření
Fáze
Zapojené nemocnice v ČR
Status
GlioArt
Prospektivní randomizovaná analýza recidiv glioblastomů (patterns of failure) a závislost na taktice adjuvantní radioterapie
Onkologie
NA
MOÚ Brno
Probíhající
Rasmir
Rational Anti-EGFR therapy Selection for the first-line treatment of patients with metastatic KRAS/NRAS wild type colorectal cancer based on the use of molecular predictor miR-31-5p
Onkologie
II
MOÚ, FN Brno, FN Ostrava, FN Královské Vinohrady, VFN Praha, FN Motol Praha, Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Jihlava, FN Plzeň, Krajská nemocnice T.Bati, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Probíhající
CELLIMIN
Prospective donor-specific CELLular alloresponse assessment for Immunosuppression MINimization in de novo renal transplantation
Nefrologie
II
IKEM Praha
Probíhající
DaunoDouble
Randomized comparison between two dose levels of daunorubicin and between one versus two cycles of induction therapy for adult patients with acute myeloid leukemia ≤ 60 years
Onkologie
III
FN Brno, ÚHKT Praha, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Královské Vinohrady
Probíhající
DISCHARGE
Diagnostic imaging strategies for patients with stable chest pain and intermediate risk of coronary artery disease: comparative effectiveness research of existing technologies
Kardiologie
-
FN Motol Praha
Ukončeno
Disulfiram
Phase II open-labeled trial of disulfiram with copper in metastatic breast and advanced or metastatic non-small cell lung cancers
Onkologie
II
FN Olomouc
Probíhající
Ependymoma II
An international clinical program for the diagnosis and treatment of children, adolescents and young adults with ependymoma
Onkologie, Pediatrie
II/III
FN Brno, FN Motol Praha
Probíhající
EuroHYP
European multicentre, randomised, phase III clinical trial of therapeutic hypothermia plus best medical treatment versus best medical treatment alone for acute ischaemic stroke
Neurologie
III
FNUSA Brno
Ukončeno
Fair Park II
Conservative iron chelation as a disease-modifying strategy in Parkinson’s disease
Neurologie
II
VFN Praha
Probíhající
FDG PET
Sekvenční FDG-PET a miRNA jako biomarker změny strategie předoperační léčby u lokálně pokročilého adenokarcinomu gastroesofageální junkce a žaludku
Onkologie
II
MOÚ Brno, FN Olomouc, VFN Praha
Probíhající
Fluorocholin
Diagnostická proveditelnost a morfologicko-funkční korelace vyšetření PET při použití Fluorocholinu inj. u pacientů s karcinomem prostaty
Onkologie
II/III
MOÚ Brno
Ukončeno
GabaNeuBol
Vliv preemptivního podávání gabapentinu na vznik a rozvoj chronické neuropatické bolesti u pacientů po míšním traumatu
Neurologie
III
FN Brno
Ukončeno
HALF
Prospektivní klinická studie fáze II hodnotící v celonárodním měřítku efektivitu a bezpečnost vysazování inhibitorů tyrozinkinázy po předchozí dvoustupňové redukci dávky u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v hluboké molekulární remisi
Onkologie
II
FN Brno, FN Královské Vinohrady, ÚHKT Praha, FN Plzeň, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Ostrava
Probíhající
KDO_DC1311
Kombinovaná protinádorová terapie s ex vivo manipulovanými dendritickými buňkami produkujícími interleukin-12 u dětských a adolescentních pacientů s progredujícími, relabujícími nebo primárně metastatickými malignitami vysokého rizika
Onkologie, Pediatrie
I/II
FN Brno
Probíhající
MUV-MEMMAT-01
Metronomická a cílená antiangiogenní terapie pro děti s recidivujícím/progredujícím meduloblastomem
Onkologie, Pediatrie
II
FN Brno, FN Motol Praha
Probíhající
NISCI
Antibodies against Nogo-A to enhance plasticity, regeneration and functional recovery after acute spinal cord injury
Neurologie
II
FN Motol Praha
V přípravě
POEM
Endoscopic versus laparoscopic myotomy for treatment of idiopathic achalasia
Gastroenterologie
-
IKEM Praha, FN Motol Praha
Ukončeno
Ponderosa
Observational study on CML patients in any phase treated with ponatinib (Iclusig®) at any dose
Onkologie
IV
FN Brno, FN Hradec Králové, ÚHKT Praha
Probíhající
POPART
Prophylactic oropharyngeal surfactant for preterm infants: a randomised trial (The POPART trial)
Neonatologie, Pediatrie
III
FN Brno, VFN Praha, FN Ostrava
Probíhající
Proof
Penumbral rescue by normobaric O=O administration in patients with ischemic stroke and target mismatch profile: a phase II proof-of-concept trial
Neurologie
II
FNUSA Brno
Probíhající
RCC-DC-2011
Léčba metastázujícího renálního karcinomu s využitím dendritických buněk produkujících interleukin-12
Onkologie
II
FN Brno, FNUSA Brno
Ukončeno
ReNETA
Recurent neuroblastoma and Ewing‘s sarcoma: treosulphan-based high-dose chemotherapy with autologous PBSC support
Onkologie, Pediatrie
II
FN Brno, FN Motol Praha
Probíhající
RIMINI
Tacrolimus after rATG and infliximab induction immunosupression
Transplantologie
II
IKEM Praha
Probíhající
SECURE
Secondary prevention of cardiovascular disease in the elderly (SECURE): a prospective randomized clinical trial comparing a polypill versus standard of care treatment strategies in post MI elderly patients
Kardiologie
III
VFN Praha, Nemocnice na Homolce, FN Královské Vinohrady, FN Olomouc, Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Slaný, Nemocnice Jihlava
Ukončeno
SEOTP
Bezpečnost a účinnost terapie olanzapinem u psychóz: vliv genetických a epigenetických faktorů – kovariáty léčebné odpovědi
Psychiatrie
IV
FN Brno, FN Ostrava, Nemocnice České Budějovice
V přípravě
SIOP PNET5 MB
Mezinárodní prospektivní studie u dětí starších 3 let s onemocněním meduloblastomem standardního rizika s příznivým (SIOP PNET 5 MB – LR) nebo „obvyklým“ (SIOP PNET 5 MB – SR) biologickým profilem
Onkologie, Pediatrie
II/III
FN Brno, FN Motol Praha
Probíhající
STOPRHEA
Prospektivní studie zkoumající účinnost lanreotidu na snížení průjmu vyvolaného chemoterapií u pacientů s kolorektálním karcinomem
Onkologie
III
MOÚ Brno
Ukončeno
Tension
Efficacy and safety of ThrombEctomy iN Stroke with extended leSION and extended time window: a randomized controlled trial (TENSION)
Neurologie
-
FN Hradec Králové, FNUSA, ÚVN Praha, FN Ostrava, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Probíhající
TIGER
Optimalizace léčby pacientů s nově diagnostikovanou Ph/BCR-ABL pozitivní chronickou myeloidní leukémií (CML) v chronické fázi srovnávající nilotinib versus nilonitib a interferon alfa v indukční léčbě a nilotinib versus interferon alfa v udržovací terapii
Onkologie
III
FN Brno
Probíhající
bottom of page