top of page
Zajímavé stránky:

WHO COVID-19

Databáze vědeckých publikací, ve které lze vyhledávat dle klíčových slov.

Anticovid:

Mapa registrovaných klinických studií, obsahuje grafy a statistiky.

Státní ústav pro kontrolu léčiv:

SÚKL informuje a odpovídá na otázky ohledně léčby COVID-19.

Evropská léková agentura (EMA):

Aktualizace o pandemii COVID-19 od Evropské lékové agentury (EMA), včetně všech tiskových zpráv.

COVID-19 Clinical Trial Tracker:

Publikace roztřízené dle vědecké oblasti, vizuálně znázorněné.

Elektronická univerzita EUNI:

Český e-learningový projekt, ve kterém jsou zveřejňovány relevantní informace a doporučení týkající se COVID-19.

Retraction Watch:

Sleduje publikace zaměřené na COVID-19, u kterých došlo z různých důvodů k jejich stažení.

Další zajímavosti

Malé dávky glukokortikoidu dexametazonu (6 mg/den) mají dle předběžných výsledků klinické studie RECOVERY účinek na infekci vyvolanou virem SARS-CoV-2. Do ramene s dexametazonem bylo zařazeno přes 2 000 pacientů a účinek byl nejvýraznější u pacientů se závažnou infekcí vyžadující napojení na plicní ventilaci. U těchto pacientů dexametazon snižoval mortalitu přibližně o jednu třetinu. 

Evropská léková agentura (EMA) vydala doporučení ohledně provádění klinických studií během pandemie COVID-19.

Byly spuštěny klinické studie (fáze 1) testující vakcíny proti COVID-19. DNA vakcína farmaceutické firmy Inovio (USA) - více ZDE  a  a  vakcína firmy Geno-Immune Medical Institute (Čína) - více ZDE.

FDA povolila v Johns Hopkins nemocnici provedení klinické studie testující podání konvalescentní plazmy kriticky nemocným pacientům s COVID-19.

Světová zdravotnická organizace oznámila, že plánuje spustit novou celosvětovou studii SOLIDARITY II, která má za cíl odhalit skutečný rozsah infekce COVID-19. Mimo jiné by měla pomoci v rozhodování, jak dlouho by měla dočasná a karanténní opatření trvat.

Farmaceutická firma Roche oznámila zařazení prvního pacienta do klinické studie testující použití monoklonální protilátky tocilizumab pro pacienty se závažným průběhem COVID-19.

Světová zdravotnická organizace spustila mezinárodní klinickou studii s názvem SOLIDARITY. Studie má 4 ramena: remdesivir, lopinavir/ritonavir, hydroxychlorochin či chlorochin, lopinavir/ritonavir + interferon β.

Francouzský institut INSERM spustil mezinárodní klinickou studii s názvem DISCOVERY. Studie má 5 ramen: standardní péče, remdesivir, lopinavir/ritonavir, lopinavir/ritonavir + interferon β, hydroxychlorochin či chlorochin:

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA důrazně doporučuje, aby byl klinický výzkum zaměřený na COVID-19 celoevropsky koordinován - doporučuje výzkumníkům, aby generovali kontrolované randomizované studie, které poskytnou dostatečně robustní data vedoucí k rychlým registracím daného léčiva a poskytnou klinikům  nejlepší léčebné režimy pro COVID-19. 

EMA upozorňuje: přestože chlorochin a hydroxychlorochin jsou nyní středem pozornosti ve smyslu účinnosti proti novému koronaviru, je důležité, aby jej pacienti i lékaři používali pouze v  klinických studií nebo ve státem stanovených podmínkách naléhavého použití pro léčbu COVID-19. V současnosti probíhají velké klinické studie, které sbírají data, jež mají při léčbě COVID-19 stanovit jejich účinnost a bezpečnost. Výsledky těchto studií, které regulačním orgánům poskytnou spolehlivá data, EMA velmi vítá. Na jejich základě bude moci vydat nové pokyny zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

bottom of page