top of page
Aktivity evropských korespondentů ECRIN-ERIC v souvislosti
s klinickými studiemi COVID-19

Evropští korespondenti ECRIN-ERIC (EuCO) založili 3 pracovní skupiny, které

 

  • mapují postoj regulačních úřadů v jednotlivých zemích pro proces zrychleného schvalování klinických studií na národní úrovni,

  • provádí systematickou analýzu publikovaných výsledků klinických studií zaměřených na COVID-19,

  • připravují aktivity k podpoře managementu případné klinické studie na národních úrovních v režimu "rapid access" (nabídnuta facilita CTU LF MU v Brně, která je ve spolupráci s FNUSA současně i národním koordinačním místem VI CZECRIN),

  • shromažďují informace o všech (celosvětově) probíhajících klinických studiích zaměřených na výzkum COVID-19

 

Za VI CZECRIN se těchto aktivit účastní Kristýna Nosková, email: noskova@med.muni.cz, kterou můžete v případě zájmu kontaktovat pro bližší informace.

bottom of page