top of page

Péče o pacienty s COVID-19 je v současné době prioritou všech zdravotnických systémů napříč celým světem. Jednou z nedílných součástí komplexního boje s novým koronavirem je i podpora výzkumu a vývoje nových potenciálně úspěšných léků nebo vakcín.

 

Výzkumná infrastruktura CZECRIN, jako součást celoevropské sítě ECRIN-ERIC, nabízí svou podporu, služby a expertízu pro všechny výzkumně orientované lékaře s cílem spojit své síly při zrychleném přístupu pro iniciaci národních a zejména nadnárodních klinických studií.

 

Jedním z cílů infrastruktury je také pravidelně informovat o aktivitách jak odbornou, tak i laickou veřejnost. Rádi bychom se s vámi podělili o všechny běžící i plánované aktivity směřující ke klinickému výzkumu a připravovaným klinickým studiím pro pacienty s COVID-19.

Nekomerční klinické studie -  COVID-19

VI CZECRIN se intenzivně věnuje přípravě klinických studií zaměřených na léčbu onemocnění COVID-19, které budou realizovány v České republice.

Evropští korespondenti ECRIN-ERIC  (EuCO) založili 3 pracovní skupiny, které i) mapují postoj regulačních úřadů v jednotlivých zemích pro proces zrychleného schvalování klinických studií na národní úrovni,...

Aktivity evropských korespondentů ECRIN-ERIC v souvislosti s KS COVID-19

Koordinační tým CZECRIN zmapoval situaci týkající se zájmu o zapojení zdravotnických zařízení do klinických studií se zaměřením na léčbu pacientů s COVID-19.

Připravenost zdravotnických zařízení na KS COVID-19

Cíle činností ECRIN-ERIC jsou komplementární s činnostmi dalších medicínsky orientovaných výzkumných infrastruktur pro translační medicínu (EATRIS) a...

Aliance medicínských výzkumných infrastruktur BBMRI, EATRIS a ECRIN spojily své síly v boji proti COVID-19

31.3.2020 ECRIN-ERIC vytvořil společně se svými národními partnery pracovní skupinu COVID-19, která pracuje na zrychleném postupu pro přístup a poskytování služeb v oblasti klinických studií onemocnění COVID-19 s následující prioritami...

Task Foce COVID-19
Publikace
Publikace
Další zajímavé odkazy
Další zajímavé odkazy
COVIVAC.CZ

V souvislosti se zahájením očkování proti onemocnění COVID-19 zahájil CZECRIN společně s FN Brno provoz webu www.covivac.cz, na kterém najdete odpovědi na vaše otázky ohledně očkování a informace o jeho vývoji a bezpečnosti.

bottom of page